Persondatapolitik/Dataansvarlig:

rsoptik.dk Aps er dataansvarlig og vi sørger for, at dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.
Vores kontaktoplysninger er:

Adresse: Kongevejen 4
Mail: rs@rsoptik.dk
Telefon: 31 75 28 30

Vi behandler følgende persondata:
Vi registrerer følgende almindelige personoplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger, købshistorik og eventuelt fødselsdag og år.

• Vi registrerer følgende oplysninger, når du har fået foretaget en synsundersøgelse, tilpasning af kontaktlinser, tilpasning af specialoptik eller købt briller/kontaktlinser.
Helbredsoplysninger og CPR-nr.

Formål med behandling og retsgrundlag:
Almindelige personoplysninger indsamles for, at vi kan levere de produkter, du køber hos os, samt at vi kan opfylde garantiforpligtigelser.
Behandlingen af følsomme personoplysninger er nødvendigt ifølge Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed kapitel 6 – Patientjournaler.
Lov om medicinsk udstyr.

• Vi videregiver ikke oplysninger til 3. mand undtagen i forbindelse med bestilling af brilleglas eller kontaktlinser, hvilket sker for, at kunne levere den bestilte vare.

• Følsomme personoplysninger gemmes i mindst 10 år efter synsprøven eller bestilling af briller/kontaktlinser er foretaget, af hensyn til journalhistorik. Journaloptegnelser skal gemmes i mindst 5 år jf. bekendtgørelse om Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Når du bruger vores hjemmeside indsamler vi IKKE nogen oplysninger, vi bruger IKKE Cookies.

Dine rettigheder:
• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.

• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

• Du har ret til, at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

• Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage.
Sikkerhed:

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriserede offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagt procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til vores medarbejder der behandler følsomme persondata.

Klageinstans:
Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontakt oplysninger og mere om klageadgang på www.datatilsynet.dk